X
تبلیغات
زولا

دارم خفه می شم I'm suffocating

این جامعه مرا خفه می کند This society is suffocating me

خیانت زده !

جمعه 8 خرداد 1394 16:05 نویسنده: به دنبال آزادی نظرات: 0 نظر چاپ

احساس می کنم "خیانت" پشت گوشم ایستاده !

نه ! "خیانت" مرا سخت در بر گرفته !

"دروغ" و "دزدی" ( به معنای عام آن ) عجیب شایع شده !

برای من عین خواب می ماند !