شناسنامه به دنبال آزادی
 
نام به دنبال آزادی
تماس با من
جنسیت مرد
سن
درباره من در پی آزادی هستم ! وبلاگم عشق و عاشقی نیست ! وبلاگم ادبیاتی-احساسی نیست ! وبلاگم سیاسی نیست ! وبلاگم مذهبی نیست ! متعرض هیچ تعصبی نمی شوم !!

کشور گینه استوایی  
شهر یک خراب شده !

تحصیلات خیلی خواندم ولی افسوس !  
شغل مگر در ایران مهم است ؟!  
سرگرمی ها چه بگویم !  
علاقه مندی ها آزادی ، موسیقی ، دانش تربیت ، باور های شخصی ام ، ولی از همه مهم تر "حقوق بشر"